Pyysin tekoälyä tekemään minulle kuvan, jossa olisi omenapuu. Omenapuussa pitäisi olla kypsiä punaisia omenoita, kypsymässä olevia omenoita sekä muutama täysin raakakin. Halusin myös juuret näkyviin, jotta näkisimme, miten tämä puu pysyy pystyssä ja saa ravintonsa.

Kuva omenapuusta kuvastaa hyvin asiakaskokemusta sekä sitä, miten me asiakaskokemusta yleensä mittaamme. Tavoitehan on tietenkin paljon kypsiä, punaisia omenoita. Arvioidessamme omanapuun tuotoksia erottelemme punaiset omenat mädäntyneistä. Kypsymässä olevat omenat haluamme pitää erillään, koska ne vielä kehittyvät joko punaisiksi tai jäävät raaoiksi.

Samalla tavalla toimii NPS asiakaskokemuksen mittarina. NPS:n avulla saamme hyvin selvän ja erottelevan käsityksen siitä, mikä on numeerinen asiakaskokemus – punaiset omenat vastaan vihreät ja mädäntyneet.

Miksi sitten pyysin tekoälyltä juuret mukaan kuvaan? Halusin ymmärtää, miten omenapuu saa ravintonsa ja miten voisin auttaa keskeneräisiä raakileita kypsymään kympin arvoisiksi punaisiksi omenoiksi. Miten vahvat juuret tarvitaan, ja entäpä minkälainen maaperä tai ilmasto on paras omenapuulle? Varmasti moni meistä haluaa oppia ymmärtämään, miten saisi parhaan mahdollisen sadon seuraavalla sesongilla.

Siqni CX on työkalu, joka auttaa sinua ymmärtämään asiakkaitasi paremmin. Se mittaa asiakaskokemusta ja antaa arvokasta ymmärrystä asiakkaidesi merkityksellisiksi kokemista seikoista. Kun tiedät, mitkä asiat vaikuttavat eniten asiakkaan kokemukseen ja miten nämä asiat toteutuvat asiakkaan arjessa, voit keskittää kehityspanostukset sinne, missä niillä on eniten vaikutusta.

Haluaisitko sinä kuulla lisää siitä, miten saamme NPS-kyselyn neutraalit vastaajat suosittelijoiden joukkoon?