Varför Siqni?

Det gamla sättet att genomföra medarbetarundersökningar är föråldrat. Siqni-medarbetarundersökningen ger ett nytt, mera individuellt sätt att förstå medarbetarna och utveckla organisationen.

Problemet med traditionella medarbetarundersökningar.

I traditionella medarbetarundersökningar ställer vi vanligtvis frågor som vi antar är viktiga. Medarbetarna ger svar på frågor som eventuellt inte är relevanta eller betydelsefulla för dem. Beslut fattas sedan baserat på den informationen vi tror är rätt.

Därför bestämde vi oss för att göra saker på ett helt annat sätt.

Istället för att gissa vilka de rätta frågorna är, låter vi medarbetarna berätta vad som är mest betydelsefullt för dem. Och hur de viktigaste faktorerna för medarbetarna uppfylls.

Nu kan organisationens utvecklingsåtgärder riktas på rätt sätt.

Utvecklingsåtgärder måste fokuseras där de påverkar mest. Siqni hjälper organisationen att både hitta utvecklingsområden och bekräfta ställen där det går bra.

Tydliga förslag till förbättringar hjälper att gå vidare.

Siqni engagerar medarbetarna genom att be om specifika utvecklingsförslag och producera tydliga, kategoriserade öppna svar.

Fokusera på det som är relevant.

Siqni hjälpar ledningen fokusera på det som är relevant på riktigt. Att skapa en kultur där de för medarbetarna betydelsefulla faktorerna kan uppfyllas samt möjliggöra bättre diskussioner.

Därför Siqni.

Personal­under­sökningen för det nya årtusendet

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Sulje ikkuna ja jatka selailua