Siqni tuottaa työntekijäymmärrystä

Vanha tapa mitata työntekijäkokemusta on tullut tiensä päähän. Siqni-kysely tarjoaa tuoreen, yksilölähtöisen tavan ymmärtää työntekijöitä ja kehittää organisaatiota.

Perinteisissä henkilöstökyselyissä on ongelma.

Perinteisissä henkilöstökyselyissä, työtyytyväisyyskyselyissä ja muissa vastaavissa kysymme yleensä kysymyksiä, joiden oletamme olevan tärkeitä. Ihmiset vastaavat asioihin, jotka eivät välttämättä ole heille merkityksellisiä. Ja näiden tietojen pohjalta tehdään sitten päätöksiä, kun luulemme kysyvämme ihmisiltä oikeita asioita.

Sen takia päätimme tehdä asiat aivan toisin.

Sen sijaan, että arvattaisiin mitkä ovat oikeat kysymykset, annamme henkilöstön kertoa, mikä heille on kaikista merkityksellisintä. Sekä miten työntekijöille merkityksellisimmät asiat yrityksen arjessa toteutuvat.

Nyt organisaation kehityspanostukset voidaan kohdentaa oikein.

Organisaation kehityspanostukset on kohdennettava sinne, missä niillä on suurin vaikuttavuus. Siqni auttaa organisaatiota löytämään kipukohdat ja paikat, joissa asiat ovat hyvin.

Selkeät kehitysehdotukset auttavat eteenpäin.

Siqni osallistaa työntekijät organisaation kehittämiseen kysymällä kohdennettuja ehdotuksia organisaation kehittämiseksi ja tuottamalla selkeät, kategorisoidut raportit avoimista vastauksista.

Keskity merkitykselliseen.

Siqni auttaa johtoa keskittymään niihin asioihin, jotka ovat oikeasti merkityksellisiä, luomaan yrityskulttuurin, jossa työntekijöille merkityksellisimmät asiat toteutuvat ja käymään parempia keskusteluja.

Siksi Siqni.

900+
toteutettua projektia
35 t.
vastaajaa vuonna 2022
27
vastaus­kieltä
200+
asiakasta vuosittain

Ymmärrä merkityk­sellinen.

Siqni auttaa johtamaan paremmin

Miten voimme auttaa?

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Sulje ikkuna ja jatka selailua