Jag fick en inbjudan att svara på SIQNI

Att svara på Siqni-undersökningen är en givande och lärande upplevelse för medarbetaren.

Att svara på Siqni

Att svara på Siqni-undersökningen är en givande och lärande upplevelse för medarbetaren. Siqni-upplevelsen fortsätter även efter genomförd undersökning, eftersom varje Siqni-deltagare kommer att få en sammanfattning av sina egna svar till sin e-post. Med dessa sammanfattningar tror vi att medarbetaren kan ha mer meningsfulla samtal med sig själv och sin chef.

Självledarskap och lycka

Det vore bra för var och en av oss att stanna upp med jämna mellanrum för att tänka på vilka faktorer som är betydelsefulla för oss själva och hur dessa betydelsefulla faktorer uppfylls i vardagen. Studier visar att det ökar välmående då man identifierar dessa faktorer.

Siqni® stannar och tvingar sina deltagare att tänka och identifiera de mest betydelsefulla faktorerna för sin arbetsglädje och motivation. Vi tror att Siqni ökar självledarskap.

Verkligen inkluderande

Siqnis uppdrag är att hjälpa organisationer förstå sina medarbetare och bli bättre. Vem annan kan bättre hjälpa en organisation i dessa frågor än egna medarbetare. Siqni®-undersökningen har tre öppna frågor där medarbetarna får ge feedback för att förbättra organisationen. Vi har lagt extra fokus på rapporteringen av öppna svar för att öka deras användbarhet.

Vågar jag verkligen svara på en medarbetarundersökning?

Låt oss nu vända oss till hur vi tar hand om anonymiteten i Siqnis svar.

Läs blogginlägg

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Sulje ikkuna ja jatka selailua