Ihminen se on työntekijäkin

Yleisesti hyväksytty totuus lienee se, että asiakasymmärrys on asiakasuskollisuuden johtamisen kannalta välttämätöntä. Ja edelleen, että uskolliset asiakkaat tuovat yritykselle parhaan tuloksen.