Ymmärrä henkilöstökyselyn tuloksia

Raportoinnin periaatteet

Siqnin raporteissa olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota ymmärrettävyyteen. Tukahduttavan datamäärän, hämähäkinseittikaavioiden tai kryptisten indeksien sijaan saat selkeitä vastauksia siihen, mikä jarruttaa organisaatiosi menestystä ja toisaalta mikä tekee organisaatiosi kulttuurista kilpailutekijän. Halutessanne saat tuloksistanne myös Leidenschaftin yrityskulttuurimuotoilijan analyysin ja tulospurun.

Siqni-kyselyn raportit:

Siqni tarjoaa joukon selkeitä raportteja, jotka nostavat esiin kaikista keskeisimmät kehityskohteet organisaatiossa.
siqni-s
Kokonaistyytyväisyys

Yrityksesi työntekijöiden kokonaistyytyväisyysjakauma, eli vastaus kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen (asteikolla 0-100) olet tällä hetkellä työpaikkaasi.” Raportti näyttää vastaajien (%) sijoittumisen asteikolle.

siqni-s
Merkitykselliset asiat

Tämä raportti kertoo mikä prosenttiosuus työntekijöistänne on valinnut minkäkin merkityksellisen asian itselleen viiden merkityksellisimmän tekijän joukkoon. Tekijät esitetään tärkeysjärjestyksessä eniten mainintoja saaneista alkaen.

siqni-s
Toteumat

Tämä raportti kertoo, miten yrityksesi TOP10 merkityksellistä asiaa toteutuu työntekijöiden arjessa. Huomaathan, että vain ne vastaajat, jotka ovat valinneet ko. tekijän itselleen merkityksellisten joukkoon, ovat ottaneet kantaa toteumaan.

siqni-s
Liekki-indeksi

Liekki-indeksi on työntekijäkohtainen arvo, joka on työntekijän valitsemien merkityksellisten asioiden toteuman keskiarvo. Jakaumaraportti näyttää vastaajien (%) Liekki-indeksien sijoittumisen asteikolle (0-100).

siqni-s
Liekkikartta

Liekki-kartta kertoo mitkä organisaatiosi TOP10 merkityksellisimmistä asioista on valikoitunut taustamuuttujien ja yksiköiden viiden tärkeimmän tekijän joukkoon sekä sen miten ne kyseisessä ryhmässä toteutuvat.

siqni-s
eNPS

Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi kertoo kuinka halukkaita työntekijänne ovat suosittelemaan teitä työpaikkana muille.

siqni-s
Korrelaatiokartta

Korrelaatiokartta kertoo miten työntekijöiden valitsemat merkitykselliset asiat vaikuttavat siihen mitä muita asioita he organisaatiossasi valitsivat.

siqni-s
Avoimet kommentit

Työntekijät pääsevät kertomaan omat ehdotuksensa organisaation kehittämiseksi. Vastaukset raportoidaan kysymyksittäin merkityksellisten seikkojen mukaan jaoteltuina.

Helppokäyttöinen henkilöstökysely

Siqni icons-4
Helppo käyttöönotto

Siqnillä pääset aloituksesta tuloksiin jopa kolmessa viikossa. Asiantunteva ja palvelualtis tiimimme tukee sinua koko prosessin läpi.

Siqni ikoni tiedottaminen
Valmiit materiaalit käytettävissäsi

Saatte käyttöönne valmiit tiedotemateriaalit, joiden avulla Siqni-prosessi etenee helposti.

Siqni icons-6
Kätevä raportointiportaali

Raportteja pääset katselemaan portaalissa, ja kaikki tarvittavat henkilöt voidaan lisätä portaaliin juuri tarvittavin katseluoikeuksin.

Miten voimme auttaa?

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Sulje ikkuna ja jatka selailua