Photo by Jon Tyson on Unsplash

”Åtminstone kommer ledningsgruppen att få veta vad var och en av oss har svarat.”

”Ja, du kan inte till 100% lita på att de inte spionerar på individuella svar!”

”Personligen har jag aldrig vågat svara på dessa eftersom jag är rädd att jag måste prata med min chef om jag ger för kritisk feedback.”

Kan säkert låta bekant i korridorerna i din organisation när den årliga medarbetarundersökningen startar.

Tro mig, du behöver inte oroa dig. I grund och botten är ingen i din organisation intresserad av individuella svar. Och å andra sidan, oroa dig inte, ingen i din organisation kommer att ha tillgång till individuella svar.

Låt oss nu vända oss till hur vi tar hand om anonymiteten i Siqnis svar.

De viktigaste reglerna för anonymitet är:

  1. Varken vi på Siqni eller dina kollegor har INTE tillgång till enskilda svarsformulär
  2. För att Siqni ska kunna rapportera gruppresultat måste det finnas minst fem deltagare som genomfört undersökningen i den gruppen
  3. Svaren som ges kan inte jämföras i kors

Åh vad menar jag med att jämföra i kors? Här är ett exempel som öppnar det mer detaljerat.

40-åriga Lena arbetar sitt första år i organisationens säljteam i Stockholm. Lenas svar kommer då påverka grupprapporterna nedan (om det finns minst fem deltagare i den gruppen):

  • 36-40 år gammal
  • kvinna
  • har varit anställd i mindre än ett år
  • säljteam
  • Stockholm

Dessa rapporter kan endast visas separat! T.ex Stockholm separat eller säljteamet separat. Rapporten kan t.ex. INTE visa följande: kvinnor i åldern 36-40 år som har varit anställda i mindre än ett år….

Varför får alla personlig svarslänk eller PIN-kod?

Länken som skickas via e-post är unik för varje deltagare så att vi kan följa upp aktivitet i undersökningen och vid behov påminna om att svara. Det är också viktigt att en person besvarar enkäten bara en gång. Dessutom sorteras svaren för rapportering enligt kundföretagets organisationsstruktur (som i fallet Salla, t.ex. säljteamet och Åbo). Deltagareinformation, inklusive en unik länk, lagras i en annan databas än den faktiska svarsdata. Det är inte möjligt att kombinera dessa två uppgifter, så vid rapporteringen är svaren anonyma.

Företaget som genomför Siqni-medarbetarundersökningen, The Siqnificant Company Oy, kan därför inte och kommer aldrig någonsin rapportera svar från enskilda deltagare, och din arbetsgivare kommer inte att kunna få tag på dina svar.

Endast gärningar förändrar världen

Endast gärningar förändrar världen – och din första gärning kan vara att ge Siqni tjugo minuter av din tid och tänka på saker som är betydelsefulla för dig och hur de uppfylls i ditt eget arbete. Endast genom att ge ärlig och öppen feedback kan din organisation utvecklas och växa.