Sain kutsun vastata Siqniin

Valitettavan usein henkilöstökyselyn täyttäminen on työntekijälle tylsä ja mitäänsanomaton kokemus. Onneksi tämä(kin) asia voidaan muuttaa ja tehdä toisin.

Siqnin täyttäminen

Siqni -kyselyn täyttäminen on työntekijälle antoisa ja kehittävä kokemus. Siqni -kokemus jatkuu myös kyselyn täyttämisen jälkeen, sillä jokainen Siqni-vastaaja saa yhteenvedon omista vastauksistaan sähköpostiinsa. Näiden yhteenvetojen avulla uskomme työntekijän voivan käyvän merkityksellisempiä keskusteluja itsensä ja esimiehensä kanssa.

Itsensä johtaminen ja onnellisuus

Jokaisen meistä olisi hyvä pysähtyä säännöllisin väliajoin miettimään, mitkä asiat ovat itselleen merkityksellisiä ja miten nämä merkitykselliset asiat toteutuvat arjessa. Tutkimukset osoittavat, että jo pelkästään tämä asioiden listaaminen lisää onnellisuutta.

Siqni® pysäyttää ja pakottaa vastaajansa miettimään työssä viihtymisen ja motivoitumisen kannalta merkityksellisimpiä asioita. Uskomme Siqnin lisäävän yksilöiden halua johtaa omaa kokemustaan parempaan.

Aidosti osallistava

Siqnin tehtävänä on auttaa organisaatioita ymmärtämään työntekijöitään ja kehittymään paremmiksi. Kukapa muu osaisi auttaa organisaatiota näissä asioissa paremmin, kuin sen omat työntekijät. Siqni® -kyselyssä on kolme rakentavan avointa kysymystä, joissa työntekijät pääsevät kertomaan omat ehdotuksensa organisaation kehittämiseksi. Myös avointen vastausten raportointiin on, niiden hyödynnettävyyden lisäämiseksi, kiinnitetty erityistä huomiota.

Uskallanko oikeasti vastata henkilöstökyselyyn?

Pureudutaanpa seuraavaksi siihen, miten pidämme huolen Siqni-vastausten anonymiteetista.

Lue blogikirjoitus

Miten voimme auttaa?

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Sulje ikkuna ja jatka selailua