EKE_Jaakko_Taivalkoski

EKE-Rakennus on kasvanut rakennesuunnitteluun keskittyneestä insinööritoimistosta merkittäväksi ja monipuoliseksi rakennusalan toimijaksi. Noin vuosi sitten pitkäjänteiseen kehittämiseen sitoutunut perheyhtiö valitsi toimitusjohtajan perheen ulkopuolelta. Siqni valittiin työntekijäymmärryksen työkaluksi. Vajaassa vuodessa EKE-Rakennuksen Siqni-tulokset nousivat suurin harppauksin. Mitä oikein tapahtui?

____

Lähtötilanne:

• Uusi, perheen ulkopuolinen toimitusjohtaja aloittanut
• Noin 50 hengen organisaatio, josta puolet työmaalla ja puolet hallinnollisissa tehtävissä
• 8 henkeä johto- ja esihenkilötehtävissä
• Muutama avainhenkilö lähdössä
• Haluttiin tieteellinen työkalu työntekijäymmärryksen kehittämiseksi

____

Huhtikuussa 2020 EKE-Rakennuksen toimitusjohtajana aloittanut Jaakko Taivalkoski halusi lisätä työntekijäymmärrystä ja saada kokonaiskuvan yrityskulttuurista tieteellistä työkalua hyödyntäen. Noin 50 hengen porukasta noin puolet ovat työmaaväkeä ja puolet toimistolla. Siqni valittiin vertailussa sopivimmaksi työkaluksi sen uniikin tulokulman ansiosta.

Ensimmäisen kerran Siqni-kysely toteutettiin koko henkilökunnalle toukokuussa 2020. Kokonaisuudessaan tulokset olivat hyvät, Liekki-indeksi 75. Toimiston puolella työtyytyväisyydessä näkyi kuitenkin vahva ristijännite. Erityisesti johto- ja esihenkilötehtävissä työskentelevät kaipasivat lisää innostuksen kipinöitä arkeen.

Harppaus kohti parempaa

Kun Siqni-kysely toteutettiin uudelleen helmikuussa 2021, tulokset olivat parantuneet merkittävästi. Erityisesti toimistoväen eNPS parantui ja Liekki-indeksi oli harvinaisen korkea, 85. Avoimissa vastauksissa korostui johtamisen järjestelmällisyys, systemaattisuus ja roolien selkeys. Avointa viestintää pidettiin myös merkityksellisenä.

Toimitusjohtaja Jaakko Taivalkosken mukaan mitään radikaalia ei ollut tehty, vaan tulokset parantuivat perusjohtamisen kautta. Muutamien avainhenkilöiden vaihtuminen toi jo muutoksen lähtötilanteeseen. Uudet tulokkaat toivat mukanaan intoa ja positiivisuutta. Ehkä merkittävintä muutoksen aikaansaamisessa oli kuitenkin roolien ja vastuualueiden kirkastaminen.

”Nyt jokaisella on omat selkeät vastuualueet. Apua saa aina kun sitä tarvitsee, mutta kaikki eivät puutu kaikkeen. Perheyrityksessä omistajia vaivataan helposti pienimmistäkin asioista. Lopulta vastuuta ei uskalleta ottaa itse.”

Taivalkoski kertoo, että alkuun sävy oli jopa ylikeskusteleva, jotta kipukohtia saatiin nostettua pinnalle. Vaikka toiminta on nyt systemaattista ja järjestelmällistä, ylimääräistä raportointia pyritään välttämään. Hän arvelee, että syksyn 2020 strategiapäivityksen viestintä antoi myös tietynlaista turvallisuutta ja varmuutta tulevaisuudesta. Syksyn aikana pidettiin useita Teams-infoja, jotta kokonaiskuva olisi kaikille kirkas.

”Kannustan valitsemaan heti alkuun työkalun, josta saa aitoa näkemystä yrityskulttuurin nykytilanteesta, homman pyörimään ja joka on hyvä myös uusia. Siqni on tähän hyvä valinta.”

Toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski korostaa myös Siqni-tulosten purun merkitystä ammattilaista hyödyntäen. EKE-Rakennuksen tulokset purki jorylle ja esihenkilöille The Siqnificant Companyn Mona Rundberg. Asiantuntija tasapainottaa sen, että kaikilla on sama data.

”Voin kyllä suositella lämpimästi Monaa, joka teki hienoa työtä konsultointipuolella. Hän on niin taitava ja älyttömän kokenut, kuten ilmeisesti koko firmakin. Mukana on maltti. Kaikkea ei voi koko ajan uudistaa, vaan valitaan 1–3 kehityskohtaa, joiden kahvoja vääntämällä saadaan tehoja. Kaikkea ei kannata muuttaa heti.”

Kohti uusia fokusalueita

Taivalkoski tiedostaa, että nyt kaikki on uutta ja kiiltävää – yrityksessä on käynnissä kuherruskuukausi. Tyytyväisyyttä pyritään jatkossakin ylläpitämään hyvällä tasolla. Tavoitteena on saada joukkue pelaamaan yhteen ja käännytettyä fokusalueita vahvemmin kohti brändityötä, yhteistä innostavaa päämäärää sekä tuloksellisuutta.

”EKE-Rakennuksella tehdään johtamisen perustyötä systemaattisesti, tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti. Se on jo paljon. Ollakseen hyvä työpaikka, ei aina tarvita erikoistemppuja. Se, että perusasiat ovat todella hyvin, voi riittää. Sen päälle voi halutessaan rakentaa uniikkia kulttuuria”, Mona Rundberg sanoo.

____

Mitä EKE-Rakennuksella tehtiin?

• Toteutettiin Siqni-kysely noin vuoden välein
• Kirkastettiin roolit ja vastuualueet
• Rekrytoitiin uusia ja motivoituneita avainhenkilöitä
• Enemmän rakennetta arkeen ja systematiikka johtamiseen
• Osittainen strategiapäivitys syksyllä 2020
• Korostunut viestintä ja jopa ylikeskusteleva sävy raportoinnin sijaan

____

Ekerakennus.fi