Kokkola Industrial Park ilmakuvassa

Kesätyöntekijät ovat tulevaisuuden talentteja, joiden työntekijäkokemukseen kannattaa panostaa. Kokkola Industrial Park päätti tutkia, mikä alueen yritysten kesätyöntekijöille on merkityksellisintä heidän työhyvinvointinsa ja motivaationsa kannalta. 

Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella toimii 19 kemian teollisuuslaitosta sekä noin 60 palveluyritystä. Kesätyö- ja harjoittelupaikat ovat keskeinen keino uusien osaajien houkuttelemiseksi alueen yrityksiin. Parhaassa tapauksessa kesätyöntekijät jäävät yritykseen töihin pidemmäksi aikaa tai palaavat takaisin myöhemmässä vaiheessa elämää. KIP on tutkinut alueen yritysten kesätyöntekijöiden työntekijäkokemusta jo kolmena vuotena peräkkäin ja kerännyt vankkaa työntekijäymmärrystä työntekijäkokemuksen kehittämisen tueksi.

Kesätyöntekijät pääsivät kertomaan Siqni-henkilöstökyselyn kautta, mikä kesätyössä on heille kaikkein merkityksellisintä heidän motivaationsa ja työhyvinvointinsa kannalta. Lisäksi he arvioivat, kuinka hyvin tai huonosti nuo merkitykselliset asiat toteutuivat. Kyselyyn vastataan vuosittain heinäkuun lopussa kesätyöjakson loppupuoliskolla.

Ammattitaitoiset kollegat houkuttelevat talentteja

KIP:ia kokonaisuutena tarkastellessa tärkeimmiksi asioiksi sekä ehdottomiksi vahvuuksiksi kesätyöntekijät ovat nostaneet vahvan yhteishengen, mielekkäät työtehtävät sekä sen, että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Myös ammattitaitoisia kollegoita arvostetaan ja tässä toteuma (asteikolla 0-100) on jopa 92.

Kaikki Kokkola Industrial Parkin yritykset saavat omat yksityiskohtaiset Siqni-tuloksensa käyttöönsä kehitystyön tueksi. Kun merkitykselliset asiat on tunnistettu, ovat yritykset pystyneet keskittämään kehitystoimet oikeisiin asioihin. Tämän todistavat Siqni-kyselyn kohonneet tulokset.

”Siqnin avulla olemme saaneet paremman ymmärryksen siitä, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä asioita kesätyöntekijöillemme työssä viihtymiseksi. Siqni-tulosten avulla olemme parantaneet perehdytysprosessiamme palvelemaan uusia työntekijöitämme entistä paremmin.”

kertoo Kokkola Industrial Parkissa toimivan CABB:in HR-päällikkö Miia Tastula.

KIPin keskeistä toimintaa on parantaa liiketoiminnan harjoittamisen toimintaedellytyksiä alueella ja edistää alueen houkuttelevuutta yritysten ja yhteisöjen sijaintipaikkana sekä työntekijöiden keskuudessa. KIPissä ollaan siksi erityisen iloisia siitä, että juuri mielekkäät tehtävät sekä ammattitaitoiset kollegat houkuttelevat kesätyöntekijöitä KIP:n alueelle.

Monissa KIPin alueen yrityksissä on katse jo tulevan kesän kesätyöntekijöiden saapumisessa. Nyt aloittavat kesätyöntekijät pääsevät aikanaan täyttämään omat Siqni-kyselynsä. Silloin mitataan, miten vuoden aikana tehty kehitystyö on purrut. Samalla Siqni tarjoaa tärkeää näkemystä siihen, mihin seuraavaksi kannattaa panostaa. Näin kehitystyö jatkuu oikeilla raiteilla.


KOKKOLA INDUSTRIAL PARK (KIP) 
Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. Alueelle on sijoittunut 19 teollisuuslaitosta (14 tuotannollista yritystä) sekä noin 60 palveluyritystä tukemaan tuotantoyrityksien ydintoimintoja. Yritykset työllistävät suoraan 2 300 henkilöä. Kokkolaan onkin kasvanut vuosikymmenten aikana kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen alueella näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.

KIP:n tavoitteena on olla Suomen tunnetuin ja arvostetuin suurteollisuusalue, jonka toimintatavoista muut ottavat mallia. KIP tunnetaan myös Euroopan laajuisesti vastuullisten ja kehittyvien yritysten vetovoimaisena ympäristönä. Lue lisää KIP:istä: https://www.kip.fi.

SIQNI
Siqni on henkilöstökysely, jossa työntekijä valitsee ensin viisi itselleen merkityksellisintä asiaa ja kertoo sitten, miten ne toteutuvat ja miten niiden pitäisi toteutua. Vastausten avulla organisaatiot ymmärtävät työntekijöistä ja työyhteisöstä kaikkein merkityksellisimmän ja voivat priorisoida kehitystoimenpiteet oikein.

Siqni soveltuu hyvin erilaisten organisaatioiden ja ryhmien käyttöön aina pienistä yrityksistä isoihin konserneihin. Siqniä voi hyvin käyttää apuna myös yksittäisten ryhmien tutkimiseen – kuten  KIP on tehnyt kesätyöntekijöiden kanssa.

Tärkeintä on saadaan tutkittua tietoa merkityksellisistä asioista. Näin yritykset voivat keskittyä luomaan yrityskulttuuria, jossa työntekijöille merkityksellisimmät asiat voivat toteutua.

 

Lisätietoja:

Tom Grönlund
Sales Director, Siqni
puh. +358 41 540 6383

Siqni on täysin erilainen henkilöstökysely. Näytämme mielellämme, miten se toimii. Varaa demo suoraan kalenteristamme!