Sydänsairaalan Nova paransi työntekijäkokemusta

Helmikuussa 2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sydänhoidossa alkoi uusi aika, kun KSSHP:stä tuli yksi Sydänsairaalan omistajista ja alueen sydänpotilaiden sairaalahoito siirtyi Sydänsairaalalle. Samaan hetkeen ajoittui muutto vastavalmistuneeseen keskussairaalarakennukseen Jyväskylän Novaan. Elettiin myös tiukkojen koronarajoitusten aikaa. Osa henkilöstöstä oli siirtynyt vanhoina työntekijöinä Sydänsairaalaan, mutta uusia jouduttiin kontaktien välttämiseksi etsimään puhelinhaastatteluilla.

Toiminnan alkaessa osa uuden sairaalan laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä ei toiminut. Tavaroita oli hukassa tai niiden kanssa oli saatavuusongelmia. Tilat, vaikka kuinka uutuuttaan hohtavat, olivat haastavat esimerkiksi sydänvalvonnan toteuttamiseen. Ylimääräinen säätäminen vei aikaa ja tilanne aiheutti ymmärrettävästi henkilöstössä väsymystä, turhautumista ja tyytymättömyyttä.

Pian uuden Sydänsairaala Novan johdon pöydälle tipahti hyödynnettäväksi työkalu, joka oli ollut jo aiemmin käytössä muilla Sydänsairaalan yksiköillä. Siqni-työntekijäymmärryskysely toteutettiin maaliskuussa 2021. Palvelupäällikkö Tommi Vilen, joka johtaa Sydänsairaala Novan toimintaa toimintojohtajan alaisuudessa, oli ottamassa vastaan Siqnin tuomaa palautevyöryä.

”Henkilökunta purki pahaa oloaan ja osa palautteesta meni ihon alle. Mutta päätimme ottaa asenteen, että korjataan kaikki, mitä pystytään. Ja paljon on pystytty.” kertoo Vilen. ”Siqnistä näki ihan selkeästi, mihin painopisteisiin pitää kiinnittää huomiota. Se antoi syvällistä tietoa haasteista, ja niihin oli helppo tarttua.”

Onneksi Sydänsairaala uutena omistajana oli tuonut mukanaan paljon ketteryyttä. Asioista päätetään paikallisesti ja jos jokin ei toimi, siihen on lupa puuttua. Vilen on itse opiskellut myös lean-valmentajaksi, ja hänen johdollaan epäkohtia lähdettiin määrätietoisesti ratkomaan.

Uudistuksen koki muun muassa potilasohjaus. Kotiutuville toimenpidepotilaille taas järjestettiin sänkyjen sijaan viihtyisä olohuone, joka tekee hoitokokemuksesta sujuvamman ja vähemmän sairaalamaisen.

Lue lisää uudistuksista:
Sepelvaltimopotilaat kutsutaan uudelle ohjauspoliklinikalle Sydänsairaala Novassa 
Sydänsairaala Nova avasi olohuoneen kotiutuville toimenpidepotilaille 

Monet uudistukset ovat vaatineet muutoksia paitsi toimintatapoihin, myös toimitiloihin ja niitä on ratkottu luovuudella. Muun muassa potilaiden tarvitsema pukuhuone nikkaroitiin puuseppien avustuksella pesutiloihin ja epäkäytännöllisen kaukana sijainnut lääkkeenjakohuone korvattiin älylääkekaapilla ja varastoon rakennetulla lääkehuoneella.

”Toimintojohtaja Kai Nyman on hyvin vastaanottavainen muutoksille, kun ne parantavat potilaan elämää.” sanoo Vilen. ”Suurin osa muutoksista ei ole vaatinut lisää rahaa tai resursseja, vaan ne on toteutettu puhtaasti järkeistämällä.”

Matkan varrella on välillä harhailtukin. Kun päätöksentekoa haluttiin viedä yksiköihin, poistettiin osastotunnit ”tarpeettomina”. Muutostilanteessa olisi kuitenkin tarvittu foorumia, jossa henkilöstö saa purkaa mielialojaan. Asia nousi Siqnissä esiin, minkä jälkeen tehtiin korjausliike.

Kokemuksemme mukaan eksymistä paljon suurempi riski kehitystyössä on telineisiin jääminen. Siksi Sydänsairaala Novan äärimmäisen ketterä ote on erityisen ihailtavaa. Systemaattinen työ on tuottanut tulosta. Kun Siqni-kysely toistettiin, olivat henkilöstön antamat arviot ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Samalla kun ala painii työvoimapulan kanssa, saa Sydänsairaala Nova spontaaneja hakemuksia ja soittoja ja kesätyöpaikat on saatu täytettyä jo joulukuussa. Hyvä maine leviää.

Tätä kirjoitettaessa hoitoalan matala palkkaus kuohuttaa ja käynnissä on laaja hoitoalan lakko. Palkkauksen lisäksi korjattavaa löytyy yleisesti myös työoloista. Juuri sen eteen Sydänsairaalassa on nähty paljon vaivaa. Eräs sydänsairaalan pitkäaikainen hoitaja totesikin hiljattain, ettei ole ikinä nauttinut työnteosta näin paljon. ”Sydänsairaala on loistava työnantaja”, kertoo Vilen.

”Terveydenhuollon tuottavuuden parantaminen on julkisen sektorin taloudellisen kestävyysvajeen vuoksi tärkeää. Se ei tarkoita sitä, että tehdään aina vain enemmän, vaan tehdään oikeita asioita. Tämä on potilaan hyvän hoidon kannalta tärkeää ja parantaa myös terveydenhuollon henkilökunnan työhyvinvointia.” on Sydänsairaalan toimitusjohtaja Pasi Lehto sanonut.

”Meille oli Siqnistä todella paljon hyötyä isojen myllerrysten keskellä. Jälkikäteen voidaan sanoa, että osasimme tarttua oikeisiin asioihin sen avulla.” toteaa Vilen.

📷 Valokuva: Petteri Kivimäki


SYDÄNSAIRAALA NOVA 
Sydänsairaala on Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien omistama sairaala, joka on valittu Newsweekin listalle yhdeksi maailman parhaista alansa sairaaloista.

Sydänsairaala Nova toimii Keski-Suomen Sairaala Novan eli uuden keskussairaalan tiloissa Jyväskylässä. Sydänsairaala Nova avattiin helmikuussa 2021.

Jyväskylän lisäksi Sydänsairaala toimii Tampereella, Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Helsingissä. Jyväskylä-yhteistyön myötä Sydänsairaalan henkilöstömäärä nousi lähes 700:aan.

Lue lisää: sydansairaala.fi

SIQNI
Siqni on henkilöstökysely, jossa työntekijä valitsee ensin viisi itselleen merkityksellisintä asiaa ja kertoo sitten, miten ne toteutuvat ja miten niiden pitäisi toteutua. Vastausten avulla organisaatiot ymmärtävät työntekijöistä ja työyhteisöstä kaikkein merkityksellisimmän ja voivat priorisoida kehitystoimenpiteet oikein.

Siqni soveltuu hyvin erilaisten organisaatioiden käyttöön ja hyvin erilaisiin tilanteisiin. Muutostilanne on yksi tyypillinen kohta, jossa Siqni toteutetaan. Tärkeintä on saadaan tutkittua tietoa merkityksellisistä asioista. Näin yritykset voivat keskittyä luomaan yrityskulttuuria, jossa työntekijöille merkityksellisimmät asiat voivat toteutua.

 

Lisätietoja:

Tom Grönlund
Sales Director, Siqni
puh. +358 41 540 6383

Siqni on täysin erilainen henkilöstökysely. Näytämme mielellämme, miten se toimii. Varaa demo suoraan kalenteristamme!