Mikä on eNPS?

eNPS

employee Net Promoter Score (eNPS) on työntekijöiden nettosuositteluindeksi. eNPS-kyselyllä selvitetään, kuinka halukkaita työntekijät ovat suosittelemaan yritystä työpaikkana ystävilleen tai kollegoilleen.

Siqni-kyselyn raportit:

siqni-s
Kokonaistyytyväisyys

Yrityksesi työntekijöiden kokonaistyytyväisyysjakauma, eli vastaus kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen (asteikolla 0-100) olet tällä hetkellä työpaikkaasi.” Raportti näyttää vastaajien (%) sijoittumisen asteikolle.

siqni-s
Merkitykselliset asiat

Tämä raportti kertoo mikä prosenttiosuus työntekijöistänne on valinnut minkäkin merkityksellisen asian itselleen viiden merkityksellisimmän tekijän joukkoon. Tekijät esitetään tärkeysjärjestyksessä eniten mainintoja saaneista alkaen.

siqni-s
Toteumat

Tämä raportti kertoo, miten yrityksesi TOP10 merkityksellistä asiaa toteutuu työntekijöiden arjessa. Huomaathan, että vain ne vastaajat, jotka ovat valinneet ko. tekijän itselleen merkityksellisten joukkoon, ovat ottaneet kantaa toteumaan.

siqni-s
Liekki-indeksi

Liekki-indeksi on työntekijäkohtainen arvo, joka on työntekijän valitsemien merkityksellisten asioiden toteuman keskiarvo. Jakaumaraportti näyttää vastaajien (%) Liekki-indeksien sijoittumisen asteikolle (0-100).

siqni-s
Liekkikartta

Liekki-kartta kertoo mitkä organisaatiosi TOP10 merkityksellisimmistä asioista on valikoitunut taustamuuttujien ja yksiköiden viiden tärkeimmän tekijän joukkoon sekä sen miten ne kyseisessä ryhmässä toteutuvat.

siqni-s
eNPS

Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi kertoo kuinka halukkaita työntekijänne ovat suosittelemaan teitä työpaikkana ystävilleen tai kollegoilleen.

siqni-s
Korrelaatiokartta

Korrelaatiokartta kertoo miten työntekijöiden valitsemat merkitykselliset asiat vaikuttavat siihen mitä muita asioita he organisaatiossasi valitsivat.

siqni-s
Avoimet kommentit

Työntekijät pääsevät kertomaan omat ehdotuksensa organisaation kehittämiseksi. Vastaukset raportoidaan kysymyksittäin merkityksellisten seikkojen mukaan jaoteltuina.

Miten voimme auttaa?

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Sulje ikkuna ja jatka selailua